10 OCTOMBRIE - ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

Interes sporit pentru energia regenerabilă. AEE îndeamnă persoanele care își instalează sisteme fotovoltaice să dimensioneze corect puterea acestora

În Republica Moldova se înregistrează un interes sporit față de energia regenerabilă și, în special, pentru mecanismul de contorizare netă. Acest mecanism de sprijin este destinat consumatorilor finali, care dețin o centrală care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul uz. În caz de exces, consumatorii au dreptul să livreze surplusul de energie în rețeaua electrică, iar atunci când sistemul nu acoperă necesarul au posibilitatea să-l preia înapoi.

Esența mecanismului de contorizare netă constă în a oferi consumatorilor posibilitatea de a-și acoperi propriul consum de energie cu energia electrică produsă, fără a urmări scopuri comerciale sau de afaceri. Pentru cei interesați de a investi în energie regenerabilă în scopuri comerciale, există alte mecanisme de sprijin, cum ar fi ,,tarif fix” și ,,preț fix”.

Conform datelor oficiale ale Agenției pentru Eficiență Energetică, la sfârșitul lunii iunie 2023, în Republica Moldova erau înregistrați aproximativ 2 793 de consumatori casnici care beneficiază de mecanismul de contorizare netă. Puterea totală instalată a centralelor fotovoltaice deținute de acești consumatori se ridică la aproximativ 25 537 kW.

Analizele efectuate au evidențiat o evoluție ascendentă a puterii medii instalate a sistemelor fotovoltaice de către persoanele fizice, în baza mecanismului de suport ,,Contorizarea netă”. Astfel, s-a observat că puterea instalată a centralelor fotovoltaice, raportată la numărul de gospodării casnice, constituie 9,14 kW. Conform estimărilor AEE, o centrală de această capacitate poate genera anual peste 10 mii kWh. Pentru comparație, conform datelor ANRE din România, puterea medie instalată a sistemelor fotovoltaice de către gospodăriile casnice este de 6,5 kW.

Pe de altă parte, conform datelor statistice privind consumul de energie în gospodăriile casnice, ediția 2022 elaborată de către Biroul Național de Statistică, se constată că o gospodărie casnică consumă anual în medie 1 652 kWh. Estimările arată că pentru a acoperi consumul mediu de energie electrică al unei gospodării casnice ar fi suficientă o centrală electrică fotovoltaică cu puterea instalată de aproximativ 1,4 kW. Aceste date indică faptul că beneficiarii mecanismului de contorizare netă supradimensionează sistemele fotovoltaice, ceea ce prelungește semnificativ durata de recuperare a investiției și reduce din capacitățile tehnice ale rețelei de a oferi posibilitate mai multor gospodării casnice să beneficieze de acest mecanism de suport.

În acest context, Agenția de Eficiență Energetică îndeamnă persoanele juridice și fizice interesate să instaleze sisteme de producere a energiei regenerabile să dimensioneze corect capacitățile sistemului fotovoltaic în funcție de necesitățile reale. AEE pune la dispoziție calcule și exemple pentru a ajuta consumatorii să ia decizii informate și să valorifice beneficiile contorizării nete într-un mod sustenabil.

De asemenea, este important ca instituțiile media și companiile implicate în proiectarea și montarea instalațiilor fotovoltaice să furnizeze informații obiective, complete și corecte cu privire la avantajele, beneficiile și provocările asociate cu contorizarea netă, pentru o dezvoltare durabilă a acestui sector.

Totodată, îndemnăm pe cei interesați și vizați de subiect să urmărească evoluția amendamentelor la Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile unde urmează a fi aduse modificări la mecanismul de contorizare netă precum și să urmărească canalele de informare ale Agenției pentru Eficiență Energetică.

Agenția pentru Eficiență Energetică are rolul de a promova și implementa politica statului în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, inclusiv monitorizarea evoluțiilor din domeniile respective.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente